TINJAUAN PERSIAPAN OLEH KETUA SETIAUSAHA K-KOMM DI DATARAN MEMORIAL PENGISYTIHARAN KEMERDEKAAN, MELAKA SEMPENA SAMBUTAN HARI MALAYSIA 2022 PERINGKAT KEBANGSAAN
(15 SEPTEMBER 2022)