TINJAUAN AKHIR PERSIAPAN SEMPENA SAMBUTAN HARI MALAYSIA 2022 PERINGKAT KEBANGSAAN OLEH KETUA SETIAUSAHA K-KOMM DI DATARAN MEMORIAL PENGISYTIHARAN KEMERDEKAAN, MELAKA
(16 SEPTEMBER 2022)